This user has not filled out their profile yet.

Polldaddy
Check out Polldaddy, the most easy-to-use survey software around. Start creating beautiful online surveys today.

Create an Online Survey

Bạn muốn tớ làm gì trước? (2018/08/07) (Poll Closed)

 • Sub 1 video thuộc series Inai Inai Baa!
  0%

   
 • Sub 1 video thuộc series Bậc thầy giới tính
  0%

   
 • Sub 1 video tự do (tức video không thuộc 2 loại trên)
  0%

   
 • Dịch 1 đoạn của light novel Khúc ballad của tử thần (chừng nào dịch full 1 chương mới up)
  0%

   
 • Dịch 1 chương của series Kindaichi Kousuke
  14%

   
 • Dịch 1 bài trong Nihongo Notes
  0%

   
 • Dịch 1 chương phiên ngoại Hồng phúc dao
  57%

   
 • Bắt đầu 1 dự án mới bất kỳ
  0%

   
 • Tùy cậu, muốn làm cái nào trước cũng được
  29%

   
 • Other
  0%

Posted 2 months.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment