This user has not filled out their profile yet.

Polldaddy
Check out Polldaddy, the most easy-to-use survey software around. Start creating beautiful online surveys today.

Create an Online Survey

भारतीय शेतीच्या दुर्दशेला कोण जबाबदार आहे ?

Posted 8 years.

1 Comment

  • भ्रष्ट राजकार्णी आहेत म्हणुन -भ्रष्ट नोकरशाही आहे. एकाच नाण्याच्या या दोन बाजु ! हे नाणं मोडित निघेल तेव्हाच देश सुधारेल.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment