This user has not filled out their profile yet.

Polldaddy
Check out Polldaddy, the most easy-to-use survey software around. Start creating beautiful online surveys today.

Create an Online Survey

Bạn có đi bầu đại biểu quốc hội không? (Poll Closed)

 • Quốc hội đại diện nguyện vọng của nhân dân nên tôi sẽ đi bầu.
  13%

   
 • Quốc hội chưa thực sự đại diện, nhưng tôi vẫn đi bầu vì tôi hi vọng Quốc hội sẽ dân chủ hơn trong tương lai.
  14%

   
 • Tôi đi bầu vì không muốn bị chính quyền làm khó dễ.
  28%

   
 • Tôi không muốn mất thời gian.
  40%

   
 • Other
  5%

Posted 7 years.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment