This user has not filled out their profile yet.

Polldaddy
Check out Polldaddy, the most easy-to-use survey software around. Start creating beautiful online surveys today.

Create an Online Survey

Bạn nghĩ tương lai vấn đề Hoàng Sa-Trường Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ như thế nào?

Posted 7 years.

1 Comment

  • hải âu - 6 years ago

    HOÀNG SA-TRƯỜNG SA sẽ trở thành lãnh hải quốc tế,dưới sự quản lý có giám sát của quốc tế. quản lý hoàng sa là trung quốc,quản lý trường sa là việt nam.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment