This user has not filled out their profile yet.

På vissa orter har privatpersoner startat medborgargarden. Vad tycker du om det?

Posted 2 years.