This user has not filled out their profile yet.

Er det riktig av Sp å fremme mistillitsforslag mot statsråd Vidar Helgesen (H)?

Posted 6 months.