This user has not filled out their profile yet.

En förare blev av med körkortet på plats sedan han kört i 141 km/h på E4. Tycker du reglerna är rimliga?

Posted 1 year.