This user has not filled out their profile yet.

Støtter du bøndenes aksjoner i forbindelse med jordbruksoppgjøret?

Posted 3 months.