This user has not filled out their profile yet.

Vad tycker du om idén med att införa vattentaxa för att minska bristen på vatten under sommaren?

Posted 3 months.