This user has not filled out their profile yet.

Vad tror du, sätter mäklare lockpriser på bostäder för att få upp priserna?

Posted 9 months.