This user has not filled out their profile yet.

Regeringen avsätter 20 miljoner om året i tio år på en inventering av nyckelbiotoper efter en idé från Naturskyddsföreningen. Vad anser du om förslaget?

Posted 4 months.