This user has not filled out their profile yet.

Sp har foreslått å etablere et beredskapslager for matkorn i Norge. Er det nødvendig?

Posted 1 week.