This user has not filled out their profile yet.

Hur tror du att det går? Behåller J-Södra sin allsvenska plats?

Posted 3 months.