This user has not filled out their profile yet.

Hur stor andel av de röstberättigade i Sverige röstade i riksdagsvalet 2014?

Posted 7 months.