This user has not filled out their profile yet.

Hur länge har det varit 18-årsgräns i Sverige för att rösta? Sedan

Posted 7 months.