This user has not filled out their profile yet.

Sveriges äldsta riksdagsparti grundades1889 och det yngsta1988. Vilket är äldst respektive yngst?

Posted 7 months.