انتشار خبرهای شما در زمینه خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی در سایت فکرنو

با سلام احتراما خبرهای خود را بر طبق فرم تکمیل نمایید ، خبر شما پس از بررسی و تایید در بخش خبر سایت فکرنو منتشر خواهد شد

Q.1
سازمان یا مرکز منتشر کننده خبر یا منبع خبر

Q.2
شرح خبر

Q.3
پست الکترونیک یا تلفن جهت برقراری تماس در مواقع مورد لزوم

Q.4
آیا علاقمند به تبادل خبر با سایت فکرنو هستید ،منظور آن است که پس از توافق دو جانبه خبرهای دو طرف به طور مستمر تبادل و منتشر شود

Q.5
در صورتی که اطلاعات جالبی در مورد فعالیت های خود دارید به طورخلاصه بیان فرمایید

Q.6
آدرس سایت خود را بیان فرمایید

Create your own free online surveys now!
Powered by Polldaddy