Q.1
Kako pogosto berete davčne novičke?

Q.2
Kje ste se srečali z davčnimi novičkami?

Q.3
Ocenite koristnost vsebine davčnih novičk:

Q.4
Katera od vsebin vas najbolj zanima (lahko izberete več možnosti)?

Q.5
Vaši predlogi za izboljšanje kakovosti davčnih novičk:

Q.6
V kolikor bi vi ali vaši kolegi/poslovni partnerji želeli prejemati davčne novičke po elektronski pošti prosimo izpolnite sledeče podatke:
Create your own free online surveys now!
Powered by Polldaddy