Анкетна карта за проучване на потребителското търсене

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
Ние провеждаме изследване на мнението Ви с цел да се усъвършенстват и подобрят услугите, които предлагаме. Поради това Ви молим да попълните тази анкета, информацията от която ще бъде отполза при работата ни.Предварително Ви благодарим за съдействието.

Анкетната карта е част от интегрираната система за управление по стандартите ISO 9001:2008,ISO 14001:2004,BS OHSAS 18001:2007 !

Create your own free online surveys now!
Powered by Polldaddy