بررسي تاثير هدفمند كردن يارانه ها بر زندگي افراد دچار آسيب نخاعي

Q.1
سن خود را مشخص فرمایید

Q.2
جنس خود را مشخص فرماييد

Q.3
تحصیلات خودتان را مشخص فرمایید

Q.4
وضعيت تاهل خود را مشخص فرماييد

Q.5
يكي از گزينه هاي زير را انتخاب نماييد

Q.6
استان محل زندگي خود را مشخص فرماييد

Q.7
به نظر شما مهم ترين دغدغه يك فرد آسيب نخاعي پس از هدفمند شدن يارانه ها چيست ؟ در يك جمله بيان نماييد

Q.8
به نظر شما با توجه به هدفمند شدن يارانه ها چه مشكلاتي براي افرادي كه دچار آسيب نخاعي هستند پديد خواهد آمد و براي آنها چه راه حلي پيشنهاد مي كنيد ؟

Q.9
آيا علاقمند به همفكري با مركز ضايعات نخاعي در زمينه بررسي تاثير هدفمند نمودن يارانه ها بر زندگي افراد آسيب نخاعي هستيد ؟ در صورتي كه موافق هستيد پست الكترونيك خود را ثبت نماييد

Create your own free online surveys now!
Powered by Polldaddy