Q.1
От къде научихте за пътешествието и сайта ми?

Q.2
Кое Ви впечатли, за да започнете да следите пътешествието ми?

Q.3
Ако пътуването ми не беше замислено като околосветско и стопаджийско, бихте ли следили сайта ?

Q.4
Колко често посещавате сайта ми?

Q.5
Кое Ви е по-интересно

Q.6
Как оценявате разказите ми?

Q.7
Кое от следните неща харесвате да преобладава в даден разказ?

Q.8
Какъв тип пътешествие би било интересно за Вас?

Тук може да отбележите повече от един отговор

Q.9
Ако издам книга-албум за пътешествието си, бихте ли си я купили и каква цена бихте сметнали за допустима за вас?

Q.10
Какво e мнението Ви за банерите и рекламните текстове от Google (т.нар. AddSence)?

Create your own free online surveys now!
Powered by Polldaddy